Zapytanie ofertowe – lekarz 2024.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie świadczenia usług medycznych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. zapytanie-ofertowe-lekarz

Zapytanie ofertowe – BHP 2024.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie: bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych Inspektorowi Ochrony Danych   zapytanie-ofertowe-bhp-na-2024