Przetarg nieograniczony na zadanie: Zabezpieczenie ratownicze na pływalni MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy ogłosił przetarg nieograniczony na zadanie : Zabezpieczenie ratownicze na pływalni MOSiR w Dębicy przy ul. Piłsudskiego 19 Ogłoszenie nr 509323-N-2020 z dnia 2020-02-05 r. Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a37e4a6d-a4ed-4821-b6c5-a2e1370427b6