Projekt holu w Domu Sportu

Dokumenty do pobrania w formacie PDF i DOC poniżej: Projekt holu zapytanie ofertoweOferta cenowaProjekt umowyRzut parteruDom sportu przekrój AOświadczenie o spełnieniu warunkówOświadczenie o posiadaniu uprawnieńWykaz wykonanych usług z wizualizacjamiWykaz personeluOświadczenie o braku powiązań kapitałowych